Är programmet rätt för dig?

Joel och Elin, studenter.

Möt två studenter på programmet

Joel Skoting från Säffle och Elin Hansell Kers från Rättvik

Jag ville jag läsa några år religionsvetenskap, särskilt eftersom religion och kultur ofta överlappar och influerar varandra på olika sätt – Joel.

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Elin: Jag valde denna utbildning för att jag har ett brinnande intresse för religion. Innan jag gick in i utbildningen var det mest sekter som hade min uppmärksamhet. Men nu efter några terminer har den bredd som utbildningen ger fått mig in på flertalet andra spår.

Joel: Jag har tidigare studerat kulturvetenskap med konstvetenskaplig inriktning vid Karlstad universitet, men har alltid haft ett särskilt intresse för religion. Innan jag gav mig ut i arbetslivet ville jag därför läsa några år religionsvetenskap, särskilt eftersom religion och kultur ofta överlappar och influerar varandra på olika sätt

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Joel: Det är något särskilt med att bo i en genuin studentstad. Det är en påtaglig skillnad mellan Uppsala och Karlstad där jag pluggade förut. Jag tror inte att just den upplevelsen går att få på något annat sätt.

Elin: Den bredd av kunskap som professorer och lärare har samt biblioteken som erbjuder ett bra utbud av både litteratur och möjliga studieplatser.

Vad är mest utmanande?
Elin: För min del har det varit att begränsa mig själv i studierna. Eftersom religion är ett otroligt intressant ämne har det varit utmanande att inte läsa allt och lite till. Jag försöker se till att studierna inte övertar hela mitt liv utan värdesätter min fritid också.

Joel: Ibland är det väldigt svårt att ta tag i studierna. Andra dagar måste man ta ett steg tillbaka. Det är viktigt att ha ett flexibelt schema och tillåta sig själv den vila som behövs. Det är även bra att börja tidigt med en uppgift, så man kan ta sig tid att vila utan att stressa över den tid som går åt till det.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Joel: Jag vill få ytterligare kunskap om religion och insikt i de många frågor som omger ämnet. Detta är delvis av eget intresse, men också för att det överlappar med mina tidigare studier i kultur- och konstvetenskap. Därför intresserar jag mig särskilt för frågor om media och sociologi, vilket vi i huvudsak studerar nu under vårt andra år på utbildningen.

Elin: Mitt mål är att en dag kunna forska, men inom vilket område är fortfarande oklart.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Elin: Är du intresserad av religion så SÖK. De kunskaper som programmet har gett mig kan jag se är användbara på flertalet arbetsplatser. Jag tror att det är viktigt att öka kunskapen om religion i varje rum och det kan man göra genom den kunskap som programmet ger. Jag ångrar inte en sekund att jag började studera i Uppsala.

Joel: Religion är ett mångfacetterat ämne och det är inte säkert att alla aspekter av det tilltalar dig. Det är troligt att vissa delkurser kommer att fånga ditt intresse mer än andra, så tappa inte hoppet om några veckor går åt till ett ämne som du har svårt för.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Elin: Sittningar.

Var finns den bästa studieplatsen?
Elin: På Carolina Rediviva eller Karin Boye-biblioteket.
Joel: Teologen, då det är däromkring vi oftast har våra föreläsningar. Dessutom är studerandeexpeditionen nära till hands, om det skulle vara något särskilt man behöver hjälp med.

Våren 2022

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin