Sök kursplan och litteraturlista

Sök efter en kursplan eller litteraturlista genom att ange kursens benämning eller kurskod.

Länken i resultatlistan leder till en kurssida där du hittar alla beslutade kursplaner och litteraturlistor för kursen.

Hittar du inte det du söker?

Via sökfunktionen hittar du kursplaner och litteraturlistor från höstterminen 2007 och senare samt en stor del av dem från åren närmast före det. Kursplaner och litteraturlistor för kurser som gavs vid Högskolan på Gotland före samgåendet med Uppsala universitet den 1 juli 2013 hittar du via sökfunktionen för kurs- och utbildningsplaner från Högskolan på Gotland.

Om du inte hittar kursplanen du söker kan du vända dig till den fakultet eller institution som gav kursen eller till registrator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin