Campus vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet finns det tolv campusområden med forskning och undervisning inom ett brett spektrum av ämnen. Uppsala universitetsbibliotek finns på alla campus samt på Carolina Rediviva.

Senast uppdaterad: 2022-09-09