Studentkårer

En studentkår är en organisation för och av studenter. De arbetar med att skapa fördelar för dig som student, både i utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Studentkårerna representerar dig som student inom hela universitetet.

Studenter med standarHos kåren får du hjälp med praktiska saker som rör studierna. Du kan få hjälp med exempelvis studieekonomi och bostad, service i form av handlån och svar på frågor om studier i allmänhet. På studentkåren finns också förtroendevalda som arbetar med utbildningsfrågor och internationella frågor och jämlikhetsfrågor.

Engagera dig!
Genom kårerna representeras studenterna i alla universitetets beslutande organ, från institutionsnivå till universitetets ledning. Studenternas inflytande är viktigt för utvecklingen av utbildningarnas kvalitet. Vem som ska sitta i kårernas styrelser bestäms i kårval eller på kårens stämma, där du som student har möjlighet att rösta. Vill du engagera dig? Kolla upp vilka uppdrag som finns hos din studentkår!

Uppsala universitet har sex studentkårer:

Uppsala studentkår är Sveriges största och äldsta studentkår med en lång tradition av att ta tillvara studenternas intressen. De arbetar med bland annat boende- och studiemedelsfrågor och de hjälper dig som medlem med studierelaterade frågor. De driver bostadsportalen Studentboet, och ERGO en nyhetssida för studenter. Som medlem har du även möjlighet att söka stipendier, låna pengar och hyra Norreda torp som ägs av kåren.

Pharmen kårhusFarmacevtiska studentkåren, även kallad Farmis, är studentkåren för studenter på receptarie- och apotekarprogrammen och doktorander vid farmaceutiska fakulteten. Som medlem kan du bland annat köpa billigt fika på kårhuset Pharmen, spela fotboll, innebandy och tennis med idrottsutskottet eller skriva i kårtidningen Reptilen.

uth lårUppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är studentkåren för dig som studerar teknik eller naturvetenskap vid Uppsala universitet. UTN hjälper dig med studierelaterade frågor, ser till att din utbildning håller hög kvalité och jobbar för att du ska bli eftertraktad på arbetsmarknaden. Utöver studiebevakningen arrangera UTN många event för att förgylla din studietid, exempelvis Forsränningen på sista april.

Studentkår UppsalaekonomernaFöreningen Uppsalaekonomerna är en studentförening och studentkår för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Som ekonomstudent kan du vända dig till Uppsalaekonomerna om du behöver stöd eller hjälp med något som relaterar till dina studier. Utöver studiebevakning arbetar Uppsalaekonomerna även för att förgylla din studietid genom att syssla med studiesocial och karriärförberedande verksamhet. Uppsalaekonomerna har cirka 2000 medlemmar varav runt 350 är aktiva inom något av de över 80 olika projekt och aktiviteter som arrangeras inom kåren varje år.

Styrelse juridiska kårenJuridiska föreningen (JF) är studentkåren för juridikstuderande i Uppsala. JF grundades 1844 och har idag en omfattande verksamhet för sina medlemmar, bland annat utbildningsbevakning, studiesocial och arbetslivsrelaterad verksamhet. JF arbetar för att studenterna ska få en utbildning med hög kvalité, stöttar och finns om hjälp behövs. De ser också till att alla studenter ska få en rolig studietid i Uppsala. JF jobbar även för att alla juridikstudenter från Uppsala efter examen ska bli så attraktiva på arbetsmarknaden som möjligt.

Studentkår RindiGotlands studentkår Rindi är en mötesplats för studenter i Visby. Studentkåren Rindi för din talan om du har åsikter, frågor eller problem som rör dina studier. Gotlands Studentbostad är Rindis egna boendeförmedling för dig som studerar på Uppsala universitet Campus Gotland. Här hittar du länkar och annonser till såväl privata uthyrare som bostadsföretag.

Så blir du medlem i en kår

Studentkårer

Uppsala studentkår
Övre Slottsgatan 7
018-480 31 00
reception@us.uu.se
Tidningen ERGO

Farmacevtiska studentkåren
Dag Hammarskjölds väg 16
079-33 42 392
expen@farmis.uu.se

Föreningen Uppsalaekonomerna
Kyrkogårdsgatan 2B
018-471 69 70
info@uppsalaekonomerna.se

Juridiska föreningen
Övre Slottsgatan 3
070-090 86 73
recce@jf-uppsala.se

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Uthgård, Polacksbacken, hus 73
info@utn.se

Gotlands studentkår Rindi
Tage Cervins gata 1, Visby
0498-29 99 05 
info@rindi.com

Läs även om nationerna i Uppsala.

Senast uppdaterad: 2022-06-09