Kandidatprogram i kemi – Ingång för samhällsvetare

180 hp

Studieplan, TKE1K, BIKG

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE1K
Inriktningskod
BIKG
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 6 maj 2009

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Under terminerna 3 - 6 ska 30 hp matematik väljas. I övrigt väljs kurser i kemi (se studieplan för kandidatprogrammet i kemi).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin