Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

180 hp

Studieplan, TEO1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TEO1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 november 2018
Diarienummer
TEKNAT 2018/144

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Årskurs 3, preliminärt läsår 2020/2021

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

Projekt i tvärvetenskaplig praktik 10 hp

Vetenskaplig metod II 5 hp

Självständigt arbete i hållbar energiomställning 15 hp

Tillvalskurser (valfria perioder)

Praktik i hållbar energiomställning 5 hp

Praktik i hållbar energiomställning 10 hp

Praktik i hållbar energiomställning 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin