Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

60 hp

Studieplan, SHF2N

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SHF2N
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 juni 2019
Diarienummer
SAMFAK 2019/44 Doss: 3:2:1

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin