Masterprogram i dataanalys – Data engineering

120 hp

Studieplan, TDA2M, DAEN

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDA2M
Inriktningskod
DAEN
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Valbara kurser:

Period 2

Valbara kurser:

Termin 2

Period 3

Valbara kurser:

1MS043 ges jämna år

1MS031 ges udda år

Period 4

Termin 3

ÅRSKURS 2, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2021/2022

Projekt i data science, 15 hp

Informationsutvinning, 7,5 hp

Säkerhet och integritet, 7,5 hp

Termin 4

ÅRSKURS 2, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2021/2022

Examensarbete E i dataanalys, 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin