Magisterprogram i speldesign

60 hp

Studieplan, HSD2N

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HSD2N
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 11 november 2021
Diarienummer
HISTFILFAK 2021/31

Termin 1

Period 1

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin