Masterprogram i läkemedelsanvändning

120 hp

Studieplan, FLM2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FLM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 11 april 2013
Diarienummer
Medfarm2011/1378

Termin 1

samt ett av nedanstående alternativ:

a) Valbara kurser om 22,5 hp

b) Valbar kurs 7,5 hp och magisterprojekt i läkemedelsanvändning, 3FB009, 15 hp

Termin 2

Ett av nedanstående alternativ kan väljas:

a) Valbara kurser

b) Valbara kurser och magisterprojekt i läkemedelsanvändning 15 hp (3FB009) eller

c) Magisterprojekt i läkemedelsanvändning 30 hp (3FB008).

Termin 3

Valbara kurser.

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin