Varför Uppsala universitet?

Upplev studentlivet. Vidga dina vyer. Lär för livet. När du väljer Uppsala universitet gör du ett bra val. Här är utbildning, forskning och studentliv i världsklass. Här kan du bli den du vill vara.

  • Bland de 100 bästa i världen. Uppsala universitet är ett forskningsuniversitet och här går utbildning och forskning hand i hand. Utbildningen har sin grund i de vetenskapliga framstegen. Vid Uppsala universitet är dina lärare också aktiva och framstående forskare. 
  • Lär för livet. Uppsalastudenter behövs överallt. En utbildning vid Uppsala universitet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. En examen från Uppsala universitet öppnar dörrar. Tiden i Uppsala ger dig kontaktnät för livet.
  • Vidga dina vyer. I Uppsala kan du bredda perspektivet. Berika din grundutbildning med någon av de över 2 000 kurserna. Här kan du skapa din egen unika profil.
  • Världens möjligheter. Uppsala universitet har utbyten med 400 universitet i över 50 länder. Läs en del av din utbildning utomlands och möt studenter från hela världen i Uppsala.
  • Kreativa miljöer. På universitetets campus möts lärare, studenter och forskare i kreativa miljöer på campusområden med olika ämnesinriktningar. På Campus Gotland upplever du den unika studiemiljön vid ett mindre campus.
  • Var med och påverka. Allt kan bli bättre! Utbildning och undervisning förnyas och utvecklas ständigt i samspel mellan studenter och lärare. Vid Uppsala universitet kan du göra din röst hörd. Studentkårerna och de olika studentföreningarna är ditt stöd under hela studietiden.
  • Upplev studentlivet. Uppsala är studentstaden framför andra. I Uppsala finns 13 studentnationer med traditioner från 1600-talet. Varje nation har ett eget hus och för många Uppsalastudenter blir nationen ett andra hem – i vardag och fest.

Mer om Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-09-10