Industriell teknik A, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-14703 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

  Registrering: 30 juli 2021 – 23 augusti 2021

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 65000 kr

Om kursen

Huvudområdet Industriell teknik är mycket brett och omfattar hela värdekedjan från idé till marknad med fokus på utveckling, produktion, marknadsföring, finansiering och återvinning av industriella produkter och tjänster. Kurspaketet Industriell teknik A ger dig en branschoberoende utbildning genom att du studerar grunderna inom kvalitetsteknik, projektledning, ledarskap och hållbar utveckling. Kurspaketet läses med fördel som biområde till valfritt huvudområde för höja arbetsmarknadsvärdet på din utbildning.

Kurspaketet består av kurserna Kvalitetsteknik, Projekt och ledning samt Hållbar utveckling och CSR. Inom kvalitetsteknik studerar du arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. På så sätt kommer du att systematiskt kunna identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten. Stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform varför kunskaper inom projektmetodik och projektledning är nödvändiga. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär även att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du även att studera gruppdynamik och ledarskap för att få ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar. Inget företag eller organisation kan idag undvika att förhålla sig till hållbar utveckling. I kursen kommer vi att diskutera och tillämpa centrala begrepp som Triple Bottom Line, People-Planet-Profit, socialt ansvar och ekologiska fotavtryck. Du kommer också att studera olika typer av hållbarhetsrapporter.

Mer information

Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala

Box 169, 751 04 Uppsala

Katarina Werner Hallgren

E-post: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 38