Entreprenörskolan, 60 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-14950 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 10 augusti 2021 – 30 augusti 2021

Behörighet: 200 hp, varav 150 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci inklusive 30 hp på avancerad nivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 145000 kr

Om kursen

Entreprenörskolan är en utbildning för dig som läser ett civilingenjörsprogram inom naturvetenskap och teknik. Under ett intensivt utbildningsår får du använda dina specialistkunskaper för att driva ett skarpt affärsprojekt från idé till kommersiell verklighet. Samtidigt får du fördjupa dig i ämnen som affärsplanering, marknadsanalys, immaterialrätt och affärsjuridik, hur man startar företag och hur man leder och driver teknikbaserade utvecklingsprojekt.

Entreprenörskolan består av dels ett projektarbete om 30 hp, som sträcker sig över hela läsåret och som utgör examensarbete, dels kurser om sammanlagt 30 hp med inriktning på entreprenörskap och affärsutveckling och projektledning i FoU. Kurserna läses parallellt med projektarbetet och är utformade för att stödja detta. Du registreras och examineras inom dina respektive studieprogram.

Projektarbetet utgörs av ett verkligt innovationsprojekt, som bygger på resultat från forskning vid universitet eller kunskapsintensiva företag. Projektet är ett grupparbete för 2-3 studenter och syftet är att praktiskt träna och tillämpa de teoretiska kunskaperna från kursdelen. Det tekniska innehållet i projekten är avsett att tillämpa, fördjupa och nyttiggöra de kunskaper som du förvärvat tidigare i din utbildning.

Kursdelen har en inriktning mot teknikbaserad affärsutveckling och marknadsanalys samt ledning och styrning av kunskapsintensiva företag. Dessutom behandlas moment som patentering, licensiering samt avtal och förhandling.

Entreprenörskolan löper läsårsvis. Projektarbetet inleds under hösten och avslutas med slutrapportering i maj/juni. Kurserna ligger i huvudsak under hösten. Projektarbetet ökar i intensitet under året för att under vårterminen drivas på heltid.

Läs mer om entreprenörskolan på institutionens webbplats.

Mer information

Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala

Box 169, 751 04 Uppsala

Annika Skoglund

E-post: annika.skoglund@angstrom.uu.se

Telefon: 070-425 09 08