Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-17426 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-17437 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

Behörighet: 7,5 hp ledarskap för grundlärare och 7,5 hp VFU för grundlärare, alternativt lärarexamen med inriktning mot grundskolan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 65000 kr

Om kursen

Kursen ger dig ämnesteoretiska, såväl som ämnesdidaktiska kunskaper i naturvetenskap och teknik. Den första delen av kursen är tematiskt uppbyggd så att biologi, geovetenskap, fysik, kemi och teknik knyts ihop på ett naturligt sätt. Kursens teman är också delkurser, vilka är kopplade till innehållet i skolans styrmedel. Den andra halvan av kursen fördjupar studierna i biologi, geovetenskap, fysik, kemi och teknik. Kursen består av föreläsningar och många praktiska tillämpningar av teorin: laborationer, exkursioner, övningar, studiebesök, samt besök på eller av skolor.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Elisabeth Långström

E-post: elisabeth.langstrom@ibg.uu.se