Laborationer i biologi för ämneslärare, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, Kvällstid, 33 %, Campus

  Startdatum: 6 februari 2024

  Slutdatum: 28 maj 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67427 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Registrering: 8 januari 2024 – 5 februari 2024

Behörighet: 7,5 hp ledarskap för ämneslärare, alternativt lärarexamen med inriktning mot högstadium och/eller gymnasium.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen ges kvällstid i Uppsala och består av åtta laborationer (varannan vecka på tisdagar) med för- och efterarbete.

Om kursen

Laborationer och exkursioner är en viktig del av undervisning i biologiämnet, men de riskerar att genomföras av slentrian eller bara för att vi "alltid har gjort så". Det bör finnas bättre motiv! På denna kurs ska vi både fundera på hur man kan motivera praktiskt arbete inom undervisning och utveckla gamla och nya laborationer.

Målgruppen för laborationerna ska vara elever från mellanstadium till gymnasium, så progression är viktig i kursen. Det blir mycket praktiskt arbete under kursträffarna och förberedelsearbete mellan träffarna. Alla utvecklade laborationer kommer att sammanställas i ett laborationshäfte. Kursen riktas mot blivande lärare samt lärare som redan är aktiva men vill utveckla sina laborativa kunskaper och färdigheter i biologi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Ronny Alexandersson

E-post: ronny.alexandersson@ibg.uu.se