Självständigt arbete i biologi, 15 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-17455 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 2 oktober 2023 – 30 oktober 2023

Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Kursen är ett examensarbete på kandidatnivå. Du skriver individuella texter men arbetar mycket i grupp. Kursen baseras framför allt på litteraturstudier och grupparbete, med seminarier och föreläsningar som stöd.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se