Floristik, kärlväxter, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • Sommar 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 12 juni 2023

  Slutdatum: 23 juli 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

  Anmälningskod: UU-67447 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 11 maj 2023 – 11 juni 2023

Behörighet: Avklarade kurser om 60 hp i biologi inklusive 7,5 hp i floristik och faunistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Anmärkning: Ett villkor för deltagande i exkursionen är att du själv betalar 1000 kr som en del av kostnaden.

Om kursen

En utpräglad fältkurs som är viktig för dig som vill arbeta med naturvård eller inventering, men också för dig som ska bli lärare. Kursen ger en fördjupad kunskap om nordiska kärlväxter, med utgångspunkt i floran på Gotland och i södra och mellersta Sverige. Dessutom behandlas naturvårdsaspekter och inventeringsmetodik. Under kursen utför deltagarna en inventering av kärlväxterna inom ett område i Sverige. Exkursion till Västkusten och eventuellt fjällen ingår.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Bertil Ståhl

E-post: bertil.staahl@ebc.uu.se