Faunistik, vertebrater, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, Blandad tid, 33 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67401 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: 60 hp biologi samt 3 hp faunistik eller zoologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Anmärkning: Träffar och exkursioner sker under morgnar, kvällar och helger.

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om ryggradsdjur, med tonvikt på artkunskap och färdighet att artbestämma svenska ryggradsdjur i fält. Kursen omfattar artidentifiering av nästan alla svenska ryggradsdjur, samt kunskap om deras distribution, habitatkrav och allmänbiologi (födoval, spår, läten, förflyttning och häckningsekologi). Delar av tentamen kommer att hållas i fält.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Per Alström

E-post: per.alström@ebc.uu.se