Svamparnas mångfald och evolution 2021/2022 (10 hp)

VT22, 100 %, Distans

Startdatum: 1 mars 2022

Slutdatum: 13 april 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-67436 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Uppläggning för distanskurs: Den obligatoriska fältkursen genomförs 20-26 mars 2022. Kommunikationen mellan lärare och student sker med Zoom. Att dela innehåll fungerar inte på Linux, och för Mac Os X och Windows krävs en plug-in. Vi använder lärplattformen Moodle för kurshemsidan.

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive Allmän och molekylär systematik, 10 hp, eller Evolutionära mönster, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Anmärkning: En fältkurs genomförs 20-26 mars 2022. Transport ordnas från Uppsala och gemensamt boende ingår.

Om kursen

Svamparna utgör en av de artrikaste organismgrupperna och har en avgörande roll i de flesta ekosystem. De har dessutom en stor kulturell och ekonomisk betydelse, bland annat för förädling av livsmedel. Genetiska faktorer och fortplantningsstrategier gör att evolutionära mönster vi observerar hos svamparna skiljer sig från andra organismers och i denna kurs behandlar vi deras evolution utifrån modern forskning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Martin Ryberg

E-post: martin.ryberg@ebc.uu.se

Telefon: 018-471 26 47