Svamparnas mångfald och evolution, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 100 %, Distans

  Startdatum: 27 februari 2024

  Slutdatum: 10 april 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67436 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs:

  Den obligatoriska fältkursen genomförs 17-23 mars 2024. Transport ordnas från Uppsala och gemensamt boende ingår. Kommunikationen mellan lärare och student sker med Zoom. Att dela innehåll fungerar inte på Linux, och för Mac Os X och Windows krävs en plug-in. Vi använder lärplattformen Studium för kurshemsidan.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 1

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 13 februari 2024 – 26 februari 2024

Behörighet: Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen inklusive antingen Allmän och molekylär systematik, 10 hp, eller de två kurserna Evolutionära processer, 15 hp och genomgången Evolutionära mönster, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Svamparna utgör en av de artrikaste organismgrupperna och har en avgörande roll i de flesta ekosystem. De har dessutom en stor kulturell och ekonomisk betydelse, bland annat för förädling av livsmedel. Genetiska faktorer och fortplantningsstrategier gör att evolutionära mönster vi observerar hos svamparna skiljer sig från andra organismers och i denna kurs behandlar vi deras evolution utifrån modern forskning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Martin Ryberg

E-post: martin.ryberg@ebc.uu.se

Telefon: 018-471 26 47