Statistiska metoder i naturvetenskapen, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 50 %, Campus

  Startdatum: 23 januari 2024

  Slutdatum: 19 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67464 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 22 december 2023 – 22 januari 2024

Behörighet: Kandidatexamen inom naturvetenskap inklusive 60 hp biologi och 5 hp statistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Anmärkning: Undervisningen ges på tisdags- och torsdagseftermiddagar.

Om kursen

Kursen ger en bred introduktion till de statistiska tekniker och verktyg som används mest för att analysera främst experimentella data inom naturvetenskaperna. Förutom att ge en översikt över den statistiska "verktygslådan" syftar kursen till att förstå filosofin och resonemanget bakom experimentell design och statistisk inferens samt att ge praktisk erfarenhet av olika statistiska modeller och metoder. Under hela kursen genomför därför deltagarna en rad praktiska övningar. Visst stöd för studenter som använder programvaruplattformen R erbjuds.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Göran Arnqvist

E-post: Goran.Arnqvist@ebc.uu.se