Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 100 %, Campus

  Startdatum: 15 april 2024

  Slutdatum: 8 maj 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67459 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Fiskebäckskil

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 18 mars 2024 – 14 april 2024

Behörighet: Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen inklusive antingen Allmän och molekylär systematik, 10 hp, eller genomgången Evolutionära mönster, 15 hp och 3 hp faunistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Anmärkning: En vecka av kursen tillbringas på Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil i Bohuslän. För 2024 planeras fältdelen till 22-29 april.

Om kursen

Världen bebos av många underliga och intressanta ryggradslösa djur, och speciellt i den marina miljön träffar du på främmande och fascinerande livsformer. Den här kursen kommer att ge dig tillträde till den här (för de flesta) okända världen och ge dig verktyg och erfarenhet att identifiera de ryggradslösa djur du stöter på, till exempel om du gör en biologisk inventering i havsmiljö. Undervisningen är delvis e-baserad och delvis praktisk med fältarbete på en marin fältstation.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Mikael Thollesson

E-post: thollesson@ebc.uu.se