Systematikens verktygslåda - informatik, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 100 %, Distans

  Startdatum: 27 februari 2024

  Slutdatum: 19 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67405 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätburen, utan fysiska träffar. Undervisningen sker genom Zoommöten/-föreläsningar, e-post och olika kursfora. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Tentamen är webbaserad.
   

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 30 januari 2024 – 26 februari 2024

Behörighet: Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen inklusive antingen Allmän och molekylär systematik, 10 hp, eller de två kurserna Evolutionära processer, 15 hp och genomgången Evolutionära mönster, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Oavsett vilket område inom biologin du arbetar inom så kommer du att överhopas av data och information och färdigheter inom automatiserad databehandling kommer att vara användbart. Den här kursen ger dig praktiska kunskaper och erfarenheter av tre populära öppna verktyg (Perl, MySQL, R) som används flitigt inom fältet: installation och konfiguration, och hur man kan använda dem tillsammans för att lösa konkreta biologiska problem från datahantering till slutligt diagram. Kursen använder främst exempel från systematisk biologi men problemen är generella och tillämpliga inom ett mycket bredare fält, till exempel hantering av stora mängder sekvensdata, sekvensinpassning, sekvensdatabaser och fylogenetiska träd.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Martin Ryberg

E-post: martin.ryberg@ebc.uu.se