Miljövård, översiktskurs 2020/2021 (15 hp)

VT21, Veckoslut, 50 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-67427 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen har fyra obligatoriska helgträffar: 23-24 januari, 6-7 mars, 10-11 april och 22-23 maj 2021. Distanskommunikationen sker via lärplattform och e-post. För detta krävs dator med internetuppkoppling. Under helgträffarna finns lånedatorer.

Antal obligatoriska träffar för distans: 4

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Denna kurs riktar sig till dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper och översiktlig orientering om miljövårdsfrågor. Kursen ger träning i förmågan att kritiskt granska miljövårdsfrågorna och att sätta in dem i ett samhälleligt sammanhang.

Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål, som antogs av riksdagen 1999, utgör ett sammanhållande moment i undervisningen. Är målen möjliga att uppnå? Saknas det mål för något viktigt område? Hur ska vi veta när målen nåtts? Är målen mätbara?

Under kursen behandlar vi ett antal ämnen från olika perspektiv, alltifrån den grundläggande naturvetenskapliga bakgrunden till olika perspektiv på den samhälleliga relevansen av ämnena. Du får därmed lära dig om ekologi, evolution, GMO, biologisk mångfald, ekotoxikologi och ekosystemtjänster ur ett brett miljövårdsperspektiv.

Vi diskuterar även mer tillämpade miljövårdsämnen som luftvård och bullerfrågor. Du får en inblick i vattenvård och landskapsvård, och hur mänsklig påverkan i korta och långa tidsperspektiv inverkar på dessa naturtyper. Markvårdsfrågor tas också upp. Effekter av ekologisk odling jämförs med traditionellt jordbruk. Vi diskuterar också klimatförändringar. Slutligen diskuteras samhället och miljön utifrån miljövårdens rättsliga reglering liksom samhällsplanering och samhällsekonomi. Opinionsbildning i miljövårdsfrågor och globala miljövårdsproblem är också viktiga inslag på kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33