Mikrobiologi, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 33 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67449 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs:

  Kursen är i sin helhet nätbaserad. Du behöver tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera. Det är inga föreläsningar utan du arbetar delvis själv med texterna i läroboken och tilläggstexter som utgör basen för inlämningsuppgifter under kursens gång. En nätbaserad presentation tillsammans med de andra studenterna ingår i kursen. Till din hjälp under inläsningen finns självrättande test. Kursen avslutas med en självständig uppsats på 4-5 sidor över ett självvalt mikrobiologiskt tema samt en öppen-bok-tenta avseende kursens teoretiska innehåll. Kommunikation med lärare sker främst skriftligt.

  Examinationen omfattar delmomenten Övningar och inlämningsuppgifter 7 hp och Tentamen 3 hp. Tentamen är i form av en internetbaserad hemtenta förlagd under bestämd tid och datum. För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i övningar under kursen, godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: 30 hp biologi

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Anmärkning: Förkunskapskraven på 30 hp i biologi bör inkludera en del molekylär- eller cellbiologi för att du ska ha fullt utbyte av kursen.

Om kursen

Denna kurs ger en allmän översikt över mikrobiologi, det vill säga läran om bakterier, virus, arkéer och encelliga eukaryoter. Kursen behandlar mikroorganismernas morfologi, metabolism, fysiologi, ekologi och evolution samt tar upp hur mikroorganismerna samspelar med sin omvärld, inklusive oss själva. Även mikrobiologisk arbetsmetodik behandlas teoretiskt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Jon Jerlström-Hultqvist

E-post: jon.jerlstrom.hultqvist@icm.uu.se