Mikrobiologi 2020/2021 (10 hp)

VT21, 33 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-67449 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är i sin helhet nätbaserad. Den förutsätter därför inte att du är på plats i Uppsala, däremot behöver du tillgång till internetuppkoppling. Det är inga föreläsningar utan du arbetar delvis själv, delvis i grupp tillsammans med andra studenter, med texterna i läroboken och tilläggstexter som utgör basen för inlämningsuppgifter under kursens gång. Till din hjälp under inläsningen finns självrättande test. Kursen avslutas med en självständig uppsats på 4-5 sidor över ett självvalt mikrobiologiskt tema samt en öppen-bok-tenta avseende kursens teoretiska innehåll. Kommunikation med lärare sker främst skriftligt.

Examinationen omfattar delmomenten Övningar och inlämningsuppgifter 7 hp och Tentamen 3 hp. Tentamen är i form av en internetbaserad hemtenta förlagd under bestämd tid och datum. För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i övningar under kursen, godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen.

Behörighet: 30 hp biologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Anmärkning: Förkunskapskraven är 30 hp biologi på universitetsnivå; dessa bör inkludera en del molekylär- eller cellbiologi för att du ska ha fullt utbyte av kursen.

Om kursen

Denna kurs ger en allmän översikt över mikrobiologi (läran om bakterier, virus, arkéer och encelliga eukaryoter). Kursen behandlar mikroorganismernas morfologi, metabolism, fysiologi, ekologi och evolution samt tar upp hur mikroorganismerna samspelar med sin omvärld, inklusive oss själva. Även mikrobiologisk arbetsmetodik behandlas teoretiskt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33