Floristik och faunistik, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, Blandad tid, 100 %, Distans

  Startdatum: 22 april 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67410 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges helt på distans och innehåller inga obligatoriska träffar. Exkursioner och bestämningsövningar utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum. Kommunikationen mellan lärare och student sker på lärplattformen Studium genom forum och e-post, samt genom lärares feedback på inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 25 mars 2024 – 21 april 2024

Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 2

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Om kursen

Här presenteras vanliga djur och växter i nordisk fauna och flora och deras förekomst i nordiska ekosystem, med fokus på inlärning av utvalda arter och grupper av växter och djur. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer, levnadssätt hos olika djur- och växtgrupper, insamlings- och bestämningsmetodik. Exkursioner och bestämningsövningar är viktiga inslag i kursen. Dessa utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Gabriel David

E-post: gabriel.david@ebc.uu.se