Naturvård för miljövetare 2020/2021 (10 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 12 oktober 2020

Slutdatum: 22 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-17429 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi samt Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald, 15 hp, eller 7,5 hp i floristik och faunistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Kursen består till största delen av grundläggande naturvårdsteori och naturvårdsbiologi tillsammans med vissa praktiska övningar, till exempel fältövningar, datorlaborationer och studiebesök. Här behandlas förutsättningar för populationers, ekologiska samhällens och ekosystems fortlevnad och hot mot dessa. Olika motiv för naturvårdsåtgärder diskuteras. Kursen innehåller dessutom en genomgång av naturvårdslagstiftning i Sverige och av internationella regelverk, konventioner och direktiv. Kursen ger en översikt av myndigheters ansvar och arbete inom naturvårdsområdet samt ideella organisationers och andra aktörers roll i naturvårdsarbetet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson

E-post: karin.bengtsson@ebc.uu.se