Statistik för miljövetare 2020/2021 (5 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 17 maj 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-67407 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi eller samhällsgeografi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i statistiska metoder som kan användas bland annat för att beskriva och analysera olika typer av miljödata. Du får en introduktion i stickprovsmetodik och hypotesprövning och övning i att bedöma datakvalitet och att identifiera felkällor. Dessutom ges övning i att beräkna och analysera läges- och spridningsmått, frekvenser och samvariation samt att på ett överskådligt sätt presentera miljödata.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson

E-post: karin.bengtsson@ebc.uu.se