Integrerad kustzonsplanering 2020/2021 (15 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 26 oktober 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-17437 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, samhällsgeografi eller hållbar energiomställning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen behandlar nyttjande och exploatering av kustzonen och dess resurser ur ett planeringsperspektiv. Konsekvenserna av mänskliga aktiviteter för havs- och kustekosystemen och biologisk mångfald diskuteras, liksom styrmedel för att nå hållbara lösningar för skydd och skötsel av dessa. I föreläsningar, seminarier och övningar behandlas miljö- och rättvisefrågor kopplade till energiproduktion, fiske och fiskeförvaltning, sjöfart, rekreation och industriell verksamhet. Under kursen belyses potentiella intressekonflikter mellan olika aktörer och hur man når konstruktiva lösningar genom samråd och integrerad planering. Du fördjupar dina kunskaper inom valda områden genom fallstudier och ett avslutande projektarbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson

E-post: karin.bengtsson@ebc.uu.se