Miljödata och tillämpad miljöstatistik, 10 hp

Läsåret 2021/2022

 • Kursen är inställd.

  VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 27 februari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-67404

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap, inklusive 5 hp statistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Statistiska analyser är mycket viktiga redskap inom miljöanalys och miljöövervakning. Den här kursen behandlar bedömning och analys av miljödata samt presentation av data och analysresultat. Fokus ligger på praktisk övning i statistiska metoder som är särskilt anpassade för behandling av miljödata. Bland annat innehåller kursen multivariata analysmetoder, som används vid kartläggning och analys av olika typer av data som är korrelerade med flera omvärldsfaktorer samtidigt. Vidare behandlas olika metoder för trendanalys av miljöövervakningsdata i långa tidsserier. Innehållet i kursen bygger på tidigare grundläggande kunskaper i statistik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson

E-post: karin.bengtsson@ebc.uu.se

Telefon: 0498-10 83 53, 018-471 83 53