Biomolekylär arkeologi, 2 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Kvällstid, 33 %, Distans

  Startdatum: 15 november 2021

  Slutdatum: 15 december 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-17006 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform, e-post och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 11 oktober 2021 – 14 november 2021

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp arkeologi, biologi, etnologi, forensisk vetenskap, geovetenskap, historia eller kulturantropologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 4833 kr

Studieavgift, totalt: 4833 kr

Om kursen

Kursen biomolekylär arkeologi är en omfattande introduktion till ämnesområdet som är kopplat till människans förflutna. Fokus ligger på de metoder och arbetssätt som är mest relevanta för yrkesverksamma och forskare inom en rad olika discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap (till exempel arkeologi, kulturarvssektorn) och naturvetenskap (till exempel biologi, paleontologi, miljö, kriminalteknik). Du får praktisk övning genom fallstudier och temaseminarier i en tvärvetenskaplig miljö. Kursen är utformad för att vara fördjupande och komplettera varje students färdigheter och specialkunskaper.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Rita Peyroteo Stjerna

E-post: rita.peyroteo.stjerna@ebc.uu.se