Bioinformatik i skolan för ämneslärare, 3 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-67011 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs:

  Undervisning i form av föreläsningar och seminarier sker på distans via träffar online på tisdagskvällar (enstaka träffar kan ske på eftermiddagen). Samtliga moment genomförs på distans. Kommunikation under kursen sker via kursens sida på lärplattform och med e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Under schemalagd tid för datorövningar finns handledare tillgänglig men uppgifterna kan slutföras på valfri tid. Övriga uppgifter kan också göras på valfri tid mellan träffarna.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 14 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: Lärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och/eller gymnasieskolan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 7250 kr

Studieavgift, totalt: 7250 kr

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är ämneslärare och som vill utveckla din undervisning och dina kunskaper och färdigheter i bioinformatik. I denna kurs lär vi oss om databaser och verktyg som används inom bioinformatik för att svara på spännande frågor om allt från släktskap, genetiska sjukdomar till smittspårning. I samband med föreläsningar ingår datorövningar och ämnesdidaktiska diskussioner som lyfter kopplingen mellan bioinformatik och undervisning i skolan, inklusive etiska frågor.

Under kursen kommer du att arbeta med att utveckla datorövningar för skolan som sedan delas, sammanställs och didaktiskt analyseras tillsammans med kursdeltagarna.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Ammie Berglund

E-post: ammie.berglund@bioresurs.uu.se