Centrala färdigheter i aktuell experimentell molekylärbiologi, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-17000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 17 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 30 hp kemi, och 30 hp biologi eller bioteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

En exceptionellt snabb utveckling inom tekniker för sekvensanalys "Next generation sequencing" har öppnat upp nya möjligheter inom forskning och hälsovård. Kursen ger djupa kunskaper i aktuella storskaliga sekvenseringstekniker, dess möjligheter och begränsningar. I kursen behandlas såväl konventionella strategier för sekvensering av hela genom och de tekniker och plattformar som idag används för storskalig analys av genetisk variation och transkriptionsmönster.

I kursens laborativa del så kommer att vi träna de moment som föregår sekvensanalys, som provpreparation och planering samt de moment som ingår i utvärdering av erhållna resultat. Laborationsmomentet kommer att koppla till ett pågående forskningsprojekt.

Kursen består av föreläsningar/seminarier (2 hp), laborationer (2 hp, i Uppsala) samt ett individuellt forsknings/litteraturprojekt (1 hp).

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Margareta Krabbe

E-post: margareta.krabbe@ibg.uu.se