Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd, 2 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 12 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-67004 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 6 mars 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 30 hp kemi, och 30 hp biologi eller bioteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 4833 kr

Studieavgift, totalt: 4833 kr

Anmärkning: Denna kurs kan läsas separat eller tillsammans med följande kurser: Experimentell industriell bioprocess I - design, 3 hp, Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat, 2 hp.

Om kursen

Bioprocess-produktion av "biologics", biologiska molekyler, är en allt viktigare del av läkemedelsindustrin som kräver särskilda kunskaper och färdigheter. I denna kurs genomförs ett bioprocessexperiment i form av odling och skörd i industriell miljö på Testa Center. Du får vara med i planering, genomförande och analys av resultat från en odling och skörd av celler som producerar en biologisk molekyl. Vi analyserar och diskuterar resultat av den genomförda odlingen och skörden.

Den experimentella delen utförs under vecka 15, 10-14 april 2023 på Testa Center i Uppsala i samarbete med Cytiva. Kursen består av laborationer (1 hp), samt seminarier (planering/utvärdering 1 hp).

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Margareta Krabbe

E-post: margareta.krabbe@ibg.uu.se