Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat, 2 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 12 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-67009 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 6 mars 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 30 hp kemi, och 30 hp biologi eller bioteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 4833 kr

Studieavgift, totalt: 4833 kr

Anmärkning: Denna kurs kan läsas separat eller tillsammans med följande föreslagna kurser: Experimentell industriell bioprocess I - design, 3 hp, Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd, 2 hp.

Om kursen

Kursen ger praktisk träning och kunskap om tillämpade analysmetoder för industriell produktion av biologiska molekyler som till exempel terapeutiska antikroppar och enzymer. Kursdeltagarna får planera och genomföra rening och analys av biomolekyl från råmaterial från en bioreaktorodling. Den laborativa delen av kursen genomförs i industriell miljö med avancerad instrumentering för rening och analys av biomolekyler. I seminarier förbereds deltagarna på det laborativa momentet och efter genomfört experiment utvärderas resultaten.

Den experimentella delen utförs under vecka 19, 8-12 maj 2023 på Testa Center i Uppsala i samarbete med Cytiva. Kursen består av laborationer (1 hp), samt seminarier (planering/utvärdering 1 hp).

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Margareta Krabbe

E-post: margareta.krabbe@ibg.uu.se