Data, etik och rätt, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-11011 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 28 juli 2023 – 4 september 2023

Behörighet: 140 hp med 75 hp datavetenskap och matematik varav minst 15 hp datavetenskap. Alternativt 45 hp inom Masterprogram i språkteknologi (HSP2M). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Den storskaliga användningen av digitala data i samhället i kombination med mycket kraftfulla verktyg för dess detaljerade och fokuserade analys leder till ett flertal etiska frågeställningar. När det gäller dataanalys finns det också en del juridiska frågor som dyker upp. Du bör öva på färdigheten att förstå hur rättslig reglering på området ser ut.

Hur gör man en juridisk analys angående huruvida olika tekniska verktyg inom dataanalys efterlever lagstiftningen? Vad är skillnaderna och var överlappas skyddet för personliga data och skyddet för personlig integritet av individer? Hur skyddas skaparens intellektuella tillgångar, till exempel hur skyddar man rättsligt ett maskininlärningsverktyg? Hur har dataanalys i helhet påverkat lagstiftningens utveckling och varför, nämligen vilka intressen har blivit viktiga att skydda rättsligt på grund av de nya möjligheterna att bearbeta data på det sättet man kan göra nu? Hur balanserar man de olika aktörernas intresse? Och, hur löser man ansvarsfrågor?

Kursen introducerar relevanta etiska teorier och ger en bakgrund i juridiska aspekter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se