Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-61037 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Registrering: 15 december 2022 – 23 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Cybersäkerhet i vår digitala värld har många olika aspekter, till exempel tekniska, juridiska, politiska och etiska. Det är viktigt att se fler än en av aspekterna och se att de samverkar och påverkar varandra. Hur kan man till exempel avväga de juridiska och etiska aspekterna av ett övervakningssystem mot de tekniska möjligheterna? Hur kan man balansera samhällets behov av säkerhet mot olika personliga rättigheter som personlig integritet och yttrandefrihet? Kan man bygga ett tekniskt säkert system där myndigheterna ändå har en bakdörr för att kunna hitta grova brottslingar?

Du får lära dig grundläggande tekniker och principer för teknisk säkerhet, juridiska principer och koncept för dataskydd, personlig integritet och säkerhet, och att använda etiska/moraliska/filosofiska principer och teorier. Kursen utgår från tillämpade fall och seminarier, där du på ett tvärvetenskapligt sätt får arbeta tillsammans med studenter med en annan bakgrund.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se