IT, hållbarhet och socialt ansvar, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-11042 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 28 juli 2023 – 4 september 2023

Behörighet: 120 hp varav minst 60 hp datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

I vår dagliga användning av uppkopplade enheter och tjänster är hållbarhetsaspekter av informationsteknologi (IT) inte alltid synliga. Utan att vi kanske tänker på det är vår IT-användning beroende av energianvändning och utsläpp från till exempel datacenter som driver videoströmningstjänster. För att förse oss med våra digitala enheter krävs utvinning av sällsynta mineraler och globala distributionskedjor. När vi beställer varor via e-handelstjänster krävs arbetskraft som paketerar varorna, och transportkedjor som levererar dem till våra hem.

Den här kursen tar upp miljö- och samhällseffekter av IT. Som student på kursen får du studera litteratur som kritiskt belyser hållbarhet från flera olika vetenskapsområden och undersöka fallstudier av hur informationsteknologi bedrar till (o)hållbarhet. Kursen ger en överblick över framväxande forskning kring IT och hållbarhet, och lär ut verktyg för att utveckla hållbar IT. En central del i kursen är att du får reflektera kring projekt du själv deltagit i, och identifiera olika sätt som dessa projekt skulle kunna förbättras med hållbarhet som designprincip.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se