Objektorienterad programmering med Java, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 33 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-61025 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Registrering: 15 december 2023 – 22 januari 2024

Behörighet: Grundläggande programmering i ett imperativt språk, t.ex. C eller Python.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Anmärkning: Kursen är avsedd som en fortsättning på Datorer och programmering men vänder sig även till yrkesverksamma datavetare, ingenjörer och motsvarande.

Om kursen

Java är ett modernt programspråk som genom sina speciella egenskaper har blivit det strategiska valet för utveckling av internetapplikationer. Men Java är också ett generellt språk som är både enkelt och elegant, och som bygger på de bästa idéerna från tidigare språk.

Denna kurs vänder sig till datoranvändare för vilka begrepp som fönster, menyer, webbsidor och internet är välkända och naturliga. Man är van vid att program har grafiska användargränssnitt och att de kan kommunicera med avlägsna datorer via nätet. Men grafiska program och kommunikationsprogram kan lätt bli mycket komplicerade. De har därför normalt inte behandlats i grundläggande programmeringskurser. Med Java har förutsättningarna förändrats.

Java är ett modernt, objektorienterat och plattformsoberoende programspråk. Det har också ett mycket omfattande klassbibliotek för programmering av användargränssnitt, nätverkskommunikation, etcetera. Denna kurs ger exempel på både grafiska program och program som kommunicerar över internet. Speciellt kan klasserna i biblioteket Swing användas för att konstruera program med moderna användargränssnitt.

I kursen visas exempel på UML (Unified Modeling Language), ett grafiskt språk för att presentera objekt, klasser, relationer och gränssnitt mellan olika klasser. Vi ger även exempel på användning av "collection classes" för att konstruera komplexa datastrukturer.

Kursen är speciellt lämpligt om du kan programmering sedan (långt) tidigare och vill lära dig att använda Java på rätt sätt. En stor del av inlärningen sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter och projekt. Kursen kan byggas på med med ordinarie dagkurser i datavetenskap.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via internet. Hela kursen med kursmaterial och uppgifter samt lärarhandledning finns på webben.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se