Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 33 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-61011 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 15 december 2023 – 22 januari 2024

Behörighet: 120 hp inklusive 15 hp matematik och 60 hp datavetenskap/systemvetenskap, varav minst 20 hp programmering/algoritmer/datastrukturer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Efter kursen kan du: 

 • ställa upp och lösa typiska naturinspirerade beräkningsproblem
 • genom egen implementation eller med simuleringsverktyg avgöra olika inlärningsmetoders tillämplighet för olika typer av inlärningsproblem, det vill säga känna till metodernas styrkor och svagheter
 • bestämma en bra representation av data
 • känna igen typiska effekter av dåliga val och avgöra hur resultaten kan förbättras
 • beskriva hur och varför maskininlärning och naturinspirerade beräkningsmetoder (som till exempel deep learning och genetiska algoritmer) fungerar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se