Kompilatorteknik I, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-11019 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 17 oktober 2023 – 7 november 2023

Behörighet: 60 hp varav 15 hp matematik inklusive Automatateori och 30 hp datavetenskap inklusive Operativsystem och en fortsättningskurs i programmering eller Processorienterad programmering

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

En kompilator översätter ett datorprogram från ett högnivåspråk, till exempel C eller Java, till maskinkod, det vill säga den form som datorn arbetar med internt.

Kompilering sker i olika faser. Den första fasen är lexikalisk analys som delar upp programmet i dess minsta beståndsdelar, ungefär som ord. Den syntaktiska analysen undersöker sedan hur dessa ord hänger ihop i olika strukturer. Kodgenereringen sker oftast i två steg, först skapas en så kallad intermediär kod och sedan den slutliga maskinkoden. Ofta försöker man förbättra koden genom så kallad kodoptimering.

Metoder och verktyg från kompilatorteknik är även användbar för andra former av översättning, till exempel från XML till en datastruktur.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se