Modellering för kombinatorisk optimering, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-11004 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 28 juli 2023 – 4 september 2023

Behörighet: 120 hp inklusive Baskurs i matematik, Algebra I samt en fortsättningskurs i programmering eller annan kurskombination innehållande grundläggande koncept i algebra, kombinatorik, logik, graf- och mängdteori samt implementering av enkla sökalgoritmer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kombinatoriska optimeringsproblem förekommer inom många områden, till exempel vid resursfördelning i kommunikationssystem, rörelseplanering i autonoma fordon, schemaläggning, design av kryptografiska funktioner och identifiering av en minimal mängd reaktioner för att syntetisera en given molekyl. Kursen lär ut användning av verktyg för att lösa svåra kombinatoriska optimeringsproblem genom att modellera problemet i ett lösar-oberoende språk och sedan använda en färdig villkorslösare till skillnad från att designa en algoritm från grunden.

Teori och algoritmer som ligger till grund för de villkorslösare som används i kursen kommer inte att förklaras på djupet. Kursen är därför relevant för studenter inom många forskningsområden, inte enbart inom datavetenskap, särskilt idag då kombinatoriska problem blir alltmer centralt inom många forskningsaktiviteter. De modelleringsfärdigheter och analytiska färdigheter som är centrala i kursen är, i sig, användbara och kan appliceras även på andra typer av problem.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se