Projekt i dataanalys, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11040 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: Kandidatexamen samt 30 hp dataanalys på avancerad nivå inklusive Data, etik och rätt. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Specialisering inom ett visst applikationsområde. Projektarbete i grupper bestående av studenter av båda inriktningar med fokus på att arbeta på ett praktiskt data science projekt. Kursen har två möjliga inslag; data science studenter möter studenter från andra program som bidrar med problemställningar, ämneskompetens och data eller datakällor. Alternativt utförs projektet i en forskargrupp under ledning av en forskare vid Uppsala universitet. Kursen innehåller också "soft skills", det vill säga färdigheter som kan rör etik, grupparbete, introduktion till projekt- och tidshantering samt presentationsteknik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se