Projekt i dataanalys, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11012 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: 150 hp inklusive 30 hp dataanalys på avancerad nivå (inklusive Data, etik och rätt) samt inklusive 75 hp datavetenskap och matematik, varav minst 15 hp datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Specialisering inom ett tekniskt tillämpningsområde. Projektarbete i grupper fokuserade på att arbeta på ett praktiskt dataanalysprojekt. Kursen har två möjliga inslag; dataanalysstudenter möter studenter från andra program som bidrar med problemställningar, ämneskompetens och data eller datakällor. Alternativt utförs projektet i en forskargrupp under ledning av en forskare vid Uppsala universitet. Kursen innehåller också generella färdigheter: etik, grupparbete, introduktion till projekt- och tidshantering samt presentationsteknik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se