Fördjupningskurs i concurrency och parallellprogrammering, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11033 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 28 juli 2022 – 5 september 2022

Behörighet: 150 hp datavetenskap, varav minst 30 hp på avancerad nivå inklusive Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering och Lågnivå parallellprogrammering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

I kursen genomför du ett mindre projekt, individuellt eller i grupper om max tre studenter. Dessutom ingår en mindre teoridel som bland annat omfattar projektplanering, forsknings- och utvecklingsmetodik samt muntlig och skriftlig redovisning av vetenskapligt arbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se