Parallella algoritmer och datastrukturer, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-11038 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 17 oktober 2023 – 7 november 2023

Behörighet: 120 hp varav 60 hp datavetenskap inklusive genomgången Introduktion till parallellprogrammering.  Funktionell programmering rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

De flesta datorprogram fungerar numera på parallella plattformar, till exempel flerkärniga arkitekturer, distribuerade databaser och geografiskt distribuerade servrar. Detta innebär att existerande algoritmer och datastrukturer måste utvidgas så att de kan hantera parallella trådar. I denna kurs studerar vi hur detta görs för grundläggande datastrukturer, till exempel mängder, stackar och köer. Vi studerar algoritmer som manipulerar sådana datastrukturer såsom algoritmer för insättning, radering, sökning och sortering. Dessutom kommer vi att resonera om korrektheten och effektiviteten hos dessa algoritmer.

Innehåll: parallella program, parallella datastrukturer, mängder, stackar, köer, sekventiell konsistens, lineariserbarhet, synkroniseringsmekanismer, optimistiska algoritmer, lata algoritmer, låsfria algoritmer, ABA-problemet, atomära operationer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se