Datorarkitektur I, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11206 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen har några icke obligatoriska sammankomster i Uppsala. Kursen examineras med obligatoriska inlämningsuppgifter och tentamen.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 3

  Registrering: 28 juli 2022 – 5 september 2022

Behörighet: En fortsättningskurs i programmering, t.ex. Programmeringsteknik II.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen har fler uppgifter än Datorarkitektur I, 5 hp.

Om kursen

Kursen omfattar funktion och uppbyggnad av datorer. Mikroprogrammering av styrenheten för att kontrollera delar som bussar, minnen ut- och inmatning, samt programexekvering är centralt, liksom användning av assemblerprogram.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se