Datorarkitektur I, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 25 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-11200 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 1

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2023 – 4 september 2023

Behörighet: En fortsättningskurs i programmering, t.ex. Programmeringsteknik II.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen har fler uppgifter än Datorarkitektur I, 5 hp.

Om kursen

Kursen omfattar funktion och uppbyggnad av datorer. Mikroprogrammering av styrenheten för att kontrollera delar som bussar, minnen ut- och inmatning, samt programexekvering är centralt, liksom användning av assemblerprogram.

Uppläggning för distanskurs: Kursen examineras med obligatoriska inlämningsuppgifter och tentamen. Den skriftliga tentamen är på plats.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se