Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11212 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: Minst 45 hp inom matematik och datavetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • planera undervisning i teknik med inriktning mot datateknik utifrån aktuella styrdokument
 • redogöra för karakteristiska drag i skolelevers lärande av datalogiska begrepp och metoder
 • visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom teknikämnet med inriktning mot datateknik och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande
 • genom olika examinationsformer bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i datorteknik
 • söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se