Kryptologi, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-61225 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 15 december 2022 – 23 januari 2023

Behörighet: 120 hp inklusive en fortsättningskurs i programmering, Algoritmer och datastrukturer, Algebra I och Linjär algebra. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Efter genomgången kurs ska du kunna redogöra för kryptologiska teorier, principer och tekniker som kan användas för att åstadkomma datasäkerhet, analysera och konstruera dessa metoder samt reflektera om metodernas begränsningar och tillämpbarhet med avseende på regelmässiga och etiska aspekter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se