Projekt i datorsystem, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11215 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 17 oktober 2022 – 7 november 2022

Behörighet: 150 hp datavetenskap/teknik, varav minst 30 hp på avancerad nivå inom datavetenskap. En fortsättningskurs i programmering och en grundkurs i datakommunikation måste ingå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

I kursen använder du kunskaper och färdigheter från andra kurser i din utbildning för att lösa en stor och komplex uppgift i form av ett projekt samt få erfarenhet av att genomföra ett stort projekt. Det gör du genom att strukturera en uppgift i individuella uppgifter, identifiera och använda nyckelkunskap associerad med de individuella uppgifterna, presentera en realistisk design, och använda en lämplig projektarbetsmetodik, planera ett projekt och redovisa sitt arbete i tal och skrift.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se